Duvilax D3 Rapid
Duvilax D3 Rapid
Hodnotenie:

Duvilax D3 Rapid

Duvilax D3 Rapid je jednozložkové lepidlo na drevo s rýchlou tvorbou spoja, odolávajúce vlhkosti podľa EN 204 v kategórii D3. Je vhodné na lepenie montážnych a plošných spojov, na lepenie dýh, rámov, pozdĺžne spájanie, výrobu okien, dverí, nábytku, parkiet a na stolárske práce. Lepí tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesku a aglomerované materiály na báze buničiny. Spoj možno mechanicky namáhať po 6 hodinách. Duvilax D3 Rapid je určený na lepenie predmetov, ktoré budú umiestnené v exteriéroch chránených pred poveternostnými vplyvmi, resp. v interiéroch s častým krátkodobým vplyvom vody alebo kondenzátu vzdušnej vlhkosti alebo dlhodobým vplyvom vysokej vlhkosti  vzduchu. Používa sa v pôvodnom stave a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava.

Duvilax D3 Rapid sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.

Spotreba: 100 – 150 g/m2.

Výhody Duvilax D3 Rapid

  • bez rozpúšťadiel
  • biologicky odbúrateľné

Výhody Duvilax D3 Rapid
Obrázok