O výrobcovi

Duslo logoDUSLO, akciová spoločnosť, Šaľa je v slovenskom aj európskom meradle považovaná za jednu z najväčších a najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu. Svoju činnosť Duslo odštartovalo v roku 1958, kedy sa položili základy závodu na výrobu dusíkatých hnojív pod názvom Dusikáreň Šaľa ako odštepný závod Chemických závodov Juraja Dimitrova, Bratislava v Šali. Pôvodné zameranie na produkciu priemyselných hnojív a derivátov acetylénovej chémie sa postupne rozrastal o nové produkty a dnešný výrobný program Dusla je nasledovný:

 

 

Výrobný program:

  • Priemyselné hnojivá
  • Gumárske chemikálie
  • Disperzie a disperzné lepidlá Duvilax
  • Špeciálne výrobky organickej a anorganickej chémie

V roku 2005 sa Duslo, a.s. stalo súčasťou medzinárodnej skupiny Agrofert Holding, a.s.