LP – lepidlo na lepenie parkiet a korku
LP – lepidlo na lepenie parkiet a korku
Hodnotenie:

LP – lepidlo na lepenie parkiet a korku

Duvilax LP – lepidlo na lepenie parkiet a korku je určené na lepenie nelakovaných mozaikových a lamelových parkiet, vyrobených z tvrdých drevín (okrem buku) a nelakovaných korkových podlahovín a korkových obkladov na podklad prijímajúci vlhkosť z lepidla (napr. cementové potery). Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava. Lepidlo sa môže použiť aj nad podlahové vykurovanie. Vyhovuje podmienkam stanovených v DIN 281.

Všeobecné pravidlá:

  • Parkety a korok sa lepia vždy na nasiakavý podklad.
  • Materiály musia byť nelakované, aby nebol sťažený odvod vlhkosti z lepidla do prostredia v procese schnutia a vytvrdzovania lepeného spoja.
  • Treba rešpektovať požiadavku, aby bola pri lepení teplota okolia aspoň 15°C, podklad bol upravený, lepený materiál, ale aj lepidlo bolo pred samotným lepením natemperované na teplotu okolia pri lepení.
  • Rešpektovať otvorenú dobu lepidla s ohľadom na čas odvetrania lepidla a priloženie lepeného materiálu.
  • Pred použitím dobre premiešať.
  • Neriediť lepidlo vodou – prudko klesajú pevnostné charakteristiky lepidla, resp. lepeného spoja.
  • Spotreba lepidla: 800 – 1000 g/m2.

Výhody Duvilax LP

  • jednozložkové – pre okamžité použitie
  • bez zápachu
  • biologicky odbúrateľné

Výhody Duvilax LP
Obrázok