L-58 – lepidlo na obklady a dlažby
L-58 – lepidlo na obklady a dlažby
Hodnotenie:

L-58 – lepidlo na obklady a dlažby

Duvilax  L-58 – lepidlo na obklady a dlažby je univerzálne stavebné lepidlo. Používa sa na lepenie textilných a PVC-podlahovín, linolea, marmolea, mramorovej dlažby, keramických a polystyrénových obkladov, podhľadov a podobne. Uvedené materiály sa môžu lepiť na podklady z cementového poteru, na omietkoviny, drevovláknité a drevotrieskové dosky, na anhydridové a sadrové vyrovnávacie vrstvy a podobne. Keramické materiály sa môžu lepiť aj na podklady neprijímajúce vlhkosť z lepidla. Používa sa neriedený. Za účelom zníženia tekutosti, resp. zvýšenia hrúbky lepidla, sa môže bezprostredne pred lepením primiešať cement alebo jemný piesok. Na nanášanie sa používa zubová stierka s jemným ozubením B1 alebo B2. Lepenie podlahovín (L-58): keramická, mramorová dlažba (linoleá, PVC podlahoviny) koberce – textilné podlahoviny. S lepidlom Duvilax L-58 sa môžu lepiť aj keramické obkladačky na rôzne povrchy, polystyrénové obklady, lišty, fólie proti úniku tepla za radiátorom či rôzne hobby činnosti.

Výhody

 • jednozložkové – pre okamžité použitie
 • bez zápachu
 • lepidlo na obklady a dlažby
 • biologicky odbúrateľné
 • pevný a pružný film lepidla – pod vplyvom striedania teplôt kopíruje prípadné pohyby
 • film lepidla – málo nasiakavý, odolávajúci vlhkosti (ideálny do kúpeľní, práčovní a pod.)

Výhody

Všeobecné pravidlá:

 • Aspoň jeden z lepených povrchov musí byť savý, teda savý materiál môžem lepiť na savý aj nesavý podklad, ale nesavý materiál lepím iba na savý podklad. Ak mám pochybnosti, skúsim najprv nalepenie na malej ploche. Nezamieňajme si však mastný podklad s nesavým – mastnota musí byť z akéhokoľvek podkladu odstránená!!!
 • Treba rešpektovať požiadavku, aby bola pri lepení teplota okolia aspoň 15°C, podklad bol upravený (viď nižšie), lepený materiál, ale aj lepidlo bolo pred samotným lepením natemperované na teplotu okolia pri lepení. Ideálne je lepiť pri izbových teplotách 20 až 25 °C.
 • Rešpektovať otvorenú dobu lepidla s ohľadom na čas odvetrania lepidla a priloženie lepeného materiálu. Pod otvorenou dobou rozumieme čas od nanesenia lepidla po priloženie lepeného materiálu, v ktorom je lepidlo ešte schopné dané materiály zlepiť (nie je zaschnuté).
 • Lepidlo je plnené anorganickým plnivom, ktoré nemá tendenciu prudko sedimentovať, no aj napriek tomu je potrebné pred každým použitím lepidlo premiešať. Zabezpečíme tým homogenitu plniva v disperzii a konštantné lepiace vlastnosti lepidla.
 • Neriediť lepidlo vodou – prudko klesajú pevnostné charakteristiky lepidla, resp. lepeného spoja.
 • Spotreba sa u týchto typov lepidla vo všeobecnosti pohybuje na úrovni 300-850 g/m2, pri duvilaxe v závislosti od parametrov podkladu 300-600 g/m2.

Obrázok