Lepenie podlahovín jedine s Duvilax L-58

L-58Lepenie podlahovín

 • keramická, mramorová dlažba
 • linoleá, PVC podlahoviny
 • koberce – textilné podlahoviny

vyžiadať cenovú ponuku

Kedy použijem disperzné lepidlo?

 • Pri lepení kobercov, ak je potrebné koberce lepiť („odolné“ koberce pre kancelárie, chodby); ak je nežiaduci dlhšie pretrvávajúci zápach po rozpúšťadlových lepidlách, napr. priestory materských škôl.
 • Pri lepení keramickej dlažby sa vo všeobecnosti používajú suché zmesi. Disperziu použijeme vtedy, ak ide o lepenie na menšie plochy, ak je podklad nesavý, alebo má obmedzenú schopnosť prijímať vodu, alebo ak uvažujem o lepení novej dlažby priamo na starú. Opravy – „vypadnutá“ alebo uvoľnená dlaždica.


Všeobecné pravidlá:

 • Aspoň jeden z lepených povrchov musí byť savý, teda savý materiál môžem lepiť na savý aj nesavý podklad, ale nesavý materiál lepím iba na savý podklad. Ak mám pochybnosti, skúsim najprv nalepenie na malej ploche. Nezamieňajme si však mastný podklad s nesavým – mastnota musí byť z akéhokoľvek podkladu odstránená!!!
 • Treba rešpektovať požiadavku, aby bola pri lepení teplota okolia aspoň 15°C, podklad bol upravený (pozri nižšie), lepený materiál, ale aj lepidlo boli pred samotným lepením natemperované na teplotu okolia pri lepení. Ideálne je lepiť pri izbových teplotách 20 až 25 °C.
 • Rešpektovať otvorenú dobu lepidla s ohľadom na čas odvetrania lepidla a priloženie lepeného materiálu. Pod otvorenou dobou rozumieme čas od nanesenia lepidla po priloženie lepeného materiálu, v ktorom je lepidlo ešte schopné dané materiály zlepiť, t. j. nie je zaschnuté.
 • Lepidlo je plnené anorganickým plnivom, ktoré nemá tendenciu prudko sedimentovať, no aj napriek tomu je potrebné pred každým použitím lepidlo premiešať. Zabezpečíme tým homogenitu plniva v disperzii a konštantné lepiace vlastnosti lepidla.
 • Neriediť lepidlo vodou – prudko klesajú pevnostné charakteristiky lepidla, resp. lepeného spoja.
 • Spotreba sa u týchto typov lepidla vo všeobecnosti pohybuje na úrovni 300 – 850 g/m2, pri Duvilaxe v závislosti od parametrov podkladu 300 – 600 g/m2.


Úprava podkladu:

 • Pred samotným lepením treba z podkladu odstrániť hrubé nečistoty, prach, zrnká piesku, škvrny (po mastnote, náterových látkach a pod.) a nerovnosti.
 • Jeho vlhkosť by nemala prekročiť 4 %.
 • Veľmi dôležitou požiadavkou je vyrovnanosť podkladu, čo má vplyv nielen na vizuálny efekt hotovej práce, ale aj na spotrebu lepidla. Nerovnosť podkladového povrchu môže byť maximálne ± 1 mm na dĺžke 2 m.
 • Pri nasiakavých podkladoch (najčastejšie cementové a sadrové vyrovnávacie vrstvy, omietky, sadrokartón a podobne) odporúčame naniesť disperzný penetračný náter, napr. Duvilax základná penetrácia, Duvilax hĺbková penetrácia alebo Duvilax BD-20, a to podľa návodu na príslušnej etikete. Tento náter zrovnomerní savosť, spevní lepený povrch a zároveň zvýši pevnosť spoja. Samotné lepenie je vhodné realizovať až po úplnom zaschnutí penetrácie (vhodné je to na druhý deň).


Lepenie rolovaných podlahovín (PVC, linoleum, koberce…):

 • Prípravné činnosti (vyššie uvedené)  – príprava podkladu, aklimatizácia lepeného materiálu, premiešanie lepidla atď.
 • Pred lepením je vhodné podklad rozmerať a podlahové povlaky narezať na hrubé rozmery miestnosti.
 • Treba však dbať na to, že lepidlo nanášame vždy len na takú plochu, na akú môže byť položené s ohľadom na dobu odvetrania a pokladania.
 • Čas zasychania lepidla je max. 1 hodina. Zvyšky lepidla odstráňte čo najskôr pred zaschnutím teplou vodou.
 • Pevnosť spoja spravidla značne prevyšuje pevnosť lepených materiálov, a preto po zhruba 1 hodine už nie je možné bez poškodenia vykonávať dodatočné úpravy.
 • Podklad je možné po lepení zaťažovať po cca. 12 hodinách.


Lepenie dlažieb:

 • Prípravné činnosti (vyššie uvedené)  – príprava podkladu, aklimatizácia lepeného materiálu, premiešanie lepidla atď.
 • Lepidlo sa nanesie na vopred upravený podklad zubovou stierkou.
 • Následne sa dlaždica pritlačí a riadne usadí.
 • Zvyšky lepidla odstráňte pred zaschnutím teplou vodou.
 • Škárovanie – po 6 hodinách alebo neskôr
 • Zaťažovanie – po 12 hodinách, ideálne po 24 hodinách.


L-58Čo ešte môžem týmto lepidlom lepiť?

 • Keramické obkladačky na rôzne povrchy – omietku, sadrokartón, umakart, drevotriesku, nové obkladačky na staré…. Neodporúčame žiadnu úpravu a riedenie s výnimkou možnosti zahustenia v prípade potreby (napr. pri lepení obkladačiek), a to pieskom a/alebo cementom.
 • Polystyrénové obklady, lišty.
 • Lepenie fólie proti úniku tepla za radiátorom.
 • Rôzne hobby činnosti.

vyžiadať cenovú ponuku