Pomôžte si s Duvilax LP pri lepení parkiet

Lepenie parkiet, korkových podláh 

LP - lepidlo na lepenie parkiet a korkuDuvilax LP je špeciálne disperzné lepidlo určené na lepenie nelakovaných mozaikových a lamelových parkiet z tvrdých drevín (s výnimkou bukových), nelakovaných korkových podlahovín a korkových obkladov na podklad prijímajúci vlhkosť z lepidla (napr. cementové potery). Používa sa v pôvodnej konzistencii a neodporúča sa jeho riedenie ani iná úprava. Lepidlo sa môže použiť aj nad podlahové vykurovanie.

vyžiadať cenovú ponuku

Všeobecné pravidlá:

 • Parkety a korok sa lepia vždy na savý podklad.
 • Materiály musia byť nelakované, aby nebol sťažený odvod vlhkosti z lepidla do prostredia v procese schnutia a vytvrdzovania lepeného spoja.
 • Treba rešpektovať požiadavku, aby bola pri lepení teplota okolia aspoň 15°C, podklad bol upravený (pozri nižšie), lepený materiál, ale aj lepidlo bolo pred samotným lepením natemperované na teplotu okolia pri lepení.
 • Rešpektovať otvorenú dobu lepidla s ohľadom na čas odvetrania lepidla a priloženie lepeného materiálu.
 • Pred použitím dobre premiešať.
 • Neriediť lepidlo vodou – prudko klesajú pevnostné charakteristiky lepidla, resp. lepeného spoja.
 • Spotreba lepidla 800 – 1000 g/m2.

 

 

Úprava podkladu:

 • Pred samotným lepením treba z podkladu odstrániť hrubé nečistoty, prach, nerovnosti a v prípade potreby podklad odmastiť.
 • Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 2 %.
 • Veľmi dôležitou požiadavkou je vyrovnanosť podkladu, nerovnosť podkladového povrchu môže byť maximálne ± 2 mm na dĺžke 2 m.
 • Odporúča sa podklad napenetrovať.

 

Proces lepenia:

 • Po vyschnutí penetračného náteru sa zubovou stierkou nanesie na podklad lepidlo.
 • V čase od 5 do 10 minút po nanesení lepidla sa parkety, resp. korkové dlažby uložia na nanesenú vrstvu lepidla, a to k sebe bez medzier.
 • Úpravy povrchu parkiet nevykonávajte skôr ako 48 hodín od lepenia.

 

D3 Rapid
d3Lepenie plávajúcich podláh – laminát, drevo

V súčasnosti sa používajú systémy spájania dielcov plávajúcej podlahy bez potreby lepenia. V najviac exponovaných miestach sa však spoje môžu po čase uvoľniť. Na týchto miestach je možnosť použiť lepidlo D3 Rapid, ktoré zabezpečí trvalý spoj. Funkciou lepidla v tomto prípade nie je iba zalepiť, ale zároveň vytvára vodoodolný spoj, ktorý v prípade potreby zabráni pretečeniu kvapaliny pod plávajúcu podlahu. Na túto aplikáciu je dobré použiť lepidlo vo fľaši s aplikačným uzáverom.

vyžiadať cenovú ponuku